Privacy Statement

Privacy Statement

Bij FX Agency houden we van vrijheid en verantwoordelijkheid (lees ook onze stories!) en zo min mogelijk regels. Als er echter iets is waar we regels essentieel voor vinden, zijn het wel jouw (persoonlijke) gegevens. Daarom dit privacy statement. Het is van toepassing op onze website: www.fxagency.nl, op al onze subdomeinen, en op onze dienstverlening. Wij zijn FX Agency B.V. (hierna voor het gemak 'FX Agency', 'wij', of 'ons'); gevestigd op de Maliebaan 68 in Utrecht. Ons KVK-nummer is 56101740.

Onze belofte

Voor deze eed steken we graag twee virtuele vingers op.
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website, onze dienstverleners, en (potentiële) klanten. We gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om en zullen ze nooit verkopen. We delen gegevens alleen met derde partijen als het verwerken van persoonsgegevens essentieel is voor hun diensten, of wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Bovendien hebben we passende voorzorgsmaatregelen getroffen op onze systemen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Tenslotte voldoen we uiteraard te allen tijde aan de geldende Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Persoonsgegevens

Bij FX Agency verwerken we gegevens die je zelf aan ons verstrekt, of die wij ontvangen via cookies (mits je de cookiemelding accepteert). Als je contact met ons opneemt, dan slaan wij jouw gegevens op. De meeste gegevens zijn bedrijfsgegevens, maar het kunnen ook persoonsgegevens zijn. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn naar jou. Je bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Maar voor onze diensten is het natuurlijk wel zo handig.

Welke gegevens verzamelen we?

Fijn, dat we voorzichtig omgaan met privacygevoelige gegevens. Maar wat verzamelen we dan precies? In elk geval niet meer dan we nodig hebben. De gegevens die we verzamelen kunnen zijn;

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Post- en bezoekadres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Organisatiestructuur
 • Overige bedrijfsgegevens die je zelf verstrekt in correspondentie

Persoonsgegevens

 • Voor- en achternamen
 • Functietitel
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt in correspondentie

Meer niet. Dus zeker geen bijzondere persoonsgegevens die betrekking hebben op bijvoorbeeld politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, of gezondheid.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De gegevens die we van jou hebben, bewaren we niet langer dan nodig is. Dat betekent dat we ze vernietigen op het moment dat we de gegevens niet meer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze in beginsel verzamelden. Als je dus klant bent bij ons, bewaren we je gegevens zolang je klant bent, of langer als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Nieuwsbrief

Af en toe sturen we een nieuwsbrief, bijvoorbeeld rond Kerstmis of als er nieuws vanuit onze organisatie is. Als we jouw gegevens hebben, ontvang je deze nieuwsbrief. Stel je het toch niet op prijs? Jammer, maar even goede vrienden. Je kan je altijd uitschrijven met de link die onderin elke mail staat.

Met wie delen we gegevens?

We delen je gegevens in principe met niemand. Alleen als het écht nodig is voor werkzaamheden die ons ondersteunen bij het uitvoeren van een opdracht voor jou, kunnen we gegevens delen met een derde partij. Wij sluiten dan een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wetgeving en onze eigen maatstaf voor gegevensverwerking. Ook kunnen wij in zeldzame gevallen wettelijk worden verplicht om gegevens over te dragen aan (overheids)instanties, in dat geval moeten wij medewerking verlenen.

Doorgifte van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens in principe alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als het nodig is om persoonsgegevens in landen buiten de EER te verwerken, doen we dat uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld door het afsluiten van Modelcontracten die door de Europese Commissie zijn vastgesteld). 

Jouw rechten

Jouw gegevens, jouw rechten. Je hebt daarom altijd de mogelijkheid om gegevens die we van jou bewaren in te zien, te wijzigen, of te verwijderen. Je kunt verzoeken hiertoe sturen naar contact@fxagency.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierin jouw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderin je paspoort), paspoortnummer, en BSN onherkenbaar. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken.

Wijzigingen

De regelgeving rond gegevensverwerking kan veranderen. Controleer deze verklaring daarom elke keer als je samenwerkt met ons.

Vragen of klachten? Toch iets nog niet helemaal duidelijk? We staan voor je klaar! Bel ons op +(0)30 820 02 39 of mail ons.

In case you have a complaint regarding the way we respect your privacy, you have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens).

We hebben dit document voor het laatst herzien in mei 2022.