AIME
Artificial Intelligence
Campaign

Deloitte

Hard werk en Hardware komen samen.

Hoe laat je zien dat AI klaar is om ingezet te worden?

Er is een hoop te doen rondom Artificial Intelligence (AI). Volgens sommigen is het dé belofte van de toekomst, anderen zien het als een bedreiging voor de mensheid. Één ding is zeker: AI groeit hard. En het gaat op termijn meer en meer de mens ondersteunen in het dagelijkse werk, de organisatie en het nemen van beslissingen. Hoe zorgen we ervoor dat AI bij alle 5500 Deloitters in Nederland in het vizier komt als middel om klanten mee van advies te voorzien?

Ik denk dat AIME misschien wel een beetje op mij is gaan lijken qua eigenschappen!

Jedidja Louman - Projectmanager

Aanpak

Voor deze campagne hebben we ons extra verdiept in de wereld van AI. Onderzoeken, theorieën, experimenten... Hoe meer je erover leest, hoe meer je het gevoel krijgt dat AI in een permanente bètafase zit. Het wordt nooit concreet. En daar zat ons grootste inzicht: de Deloitters verdiepen zich al jaren in de materie, maar zodra AI als 'final product' gepresenteerd wordt aan het publiek, heet het geen AI meer. Dan is het een zelfrijdende auto, Siri, of een slim horloge. AI heeft daardoor al snel de associatie van 'niet af'.

Om Deloitters het gevoel te geven van een tastbaar, af product dat je in kunt zetten, hebben we AIME ontwikkeld. Een fysieke, AI-driven installatie waarmee Deloitters interactie konden hebben. Een deel van wat AIME deed was AI, een deel was menselijk. Door in het perfecte grijze gebied te blijven tussen deze twee werelden, bleven Deloitters nieuwsgierig doorvragen en waren AIME én de mogelijkheden van AI het gesprek in de wandelgang.

Het spel tussen 'menselijk' en 'AI' zorgde voor een maximale openbare discussie bij de doelgroep over 'kan dit echt AI zijn?' Dat is precies wat we nodig hadden voor de eerste fase: besef dat AI al veel meer kan dan je denkt.

John van de Vorstenbosch - Creatief Directeur

Toen de video op LinkedIn verscheen kreeg hij in een week tijd meer dan 46.000 views van klanten en prospects van Deloitte.

AIME 2.0

Nadat de campagne intern een groots succes was, werd de behoefte van andere vestigingen van Deloitte groot om AIME ook in huis te nemen. Om aan deze vraag te voldoen ontwikkelden we Little AIME. Een installatie die volledig op AI rust, out-of-the-box interactiemogelijkheden biedt en bovendien developers van Deloitte wereldwijd de mogelijkheid geeft om zelf te experimenteren.